Naredba o izmeni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

o izmeni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

1. U Naredbi o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 22/21) tačka 1. menja se i glasi:

“1. Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u periodu od 16. marta 2021. godine od 21.00 časova do 22. marta 2021. godine do 06.00 časova, objekti u kojima se obavljaju sledeće delatnosti :

– u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta),

– pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, šalteri i kiosci za prodaju hrane i pića, i sl.),

– pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.),

– priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.)

– pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote)

– u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije)

– oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) neće raditi.

Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme::

1) apoteke (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

3) kiosci i trafike koji su kao takvi registrovani i klasifikovani i postavljeni na javnoj površini i u kojima se prodaje štampa, duvanske prerađevine i sitna neprehrambena roba i koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat;

4) ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;

5) restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;

6) objekti namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema i održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;

7) sve druge radnje, objekti i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

2. Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a. koja glasi:

’’1a. Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove naredbe ne odnosi se na:

1. finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva, menjačnice, i dr.)

2. državne organe, organe državne uprave, organe AP Vojvodine, organe jedinica lokalnih samouprave,

3. javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač Republika, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave,

4. javne ustanove čiji je osnivač Republika, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, osim onih ustanova obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe,

3. sudovi i javna tužilaštva, javni beležnici, izvršitelji i drugi pravosudni ili sa njima vezani organi i službe,

4. privredna društva i drugi privredni subjekti, osim onih koja obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe.“

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 500-01-00/1/2021-

U Beogradu, 16. marta 2021. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar