OBAVEŠTENJE O JAVNOJ PREZENTACIJI URBANISTIČKOG PROJEKTA

Preuzmi Urbanistički projekt OVDE

O B A V E Š T E NJ E

o

JAVNOJ PREZENTACIJI

URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za izgradnju tri višeporodična stambena objekta

na k.p.br. 3202 i 3203/9 u KO Sokobanja

Investitor: Đorđević Nikola iz Sokobanje, ulica Bata Noleta broj 35.

JAVNA PREZENTACIJA ĆE BITI ODRŽANA U OPŠTINSKIM PROSTORIJAMA ZGRADE SUDA SOKOBANJA, U KANCELARIJI BR.15 U TRAJANJU

od 18.03.2021.god do 24.03.2021.godine

ODELJENJE ZA URBANIZAM, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

ODSEK ZA URBANIZAM I IZGRADNJU

15.04.2021