З А К Љ У Ч А К о спровођењу јавне расправе о Плану постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама

На основу члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018), Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана 29.03.2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о спровођењу јавне расправе о Плану постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама

  1. Одређује се спровођење јавне расправе о Плану постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама (у даљем тексту: План).
  2. Јавна расправа одржаће се у периоду од 29.03.2021. године до 14.04.2021. године.
  3. Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања – Одељењу за општу управу и друштвене делатности на е-mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com и поштом на адресу Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23.
    Лице за контакт: Душица Станковић, телефон бр. 064/85-60-703
  4. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, који ће се одржати 14.04.2021. године, са почетком у 10,00 сати у Великој сали општине Сокобања.

5. Јавну расправу о Плану спровешће Општинско веће општине Сокобања.

6. Овај закључак ради реализације доставити Општинској управи општине Сокобања.

Број: 352-61/21 У Сокобањи, 29.03.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 352-61/21

У Сокобањи, 29.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић