Конкурси – пољопривреда

ДатумКонкурсДокументи
06.12.2021Одлука о додели средставаОВДЕ / ОВДЕ
28.09.2021 Одлуке о додели средстава ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ/ ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ
06.07.2021Одлуке о додели средставаОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ / ОВДЕ
06.05.2021.Одлуке о додели средставаОВДЕ/ОВДЕ/ОВДЕ/ОВДЕ/ОВДЕ
29.04.2021.Одлуке о додели средставаОВДЕ / ОВДЕ/ОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ У 2021. ГОДИНИОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАСТИРА И ОГРАДА У 2021.ГОДИНИОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2021. ГОДИНИОВДЕ
08.04.2021ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма и пројеката из области заштите географског порекла пчелињих производа на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. години
ОВДЕ
08.04.2021ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма и пројеката из области противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. години
ОВДЕ
08.04.2021ЈАВНИ КОНКУРС
За финансирање програма и пројеката удружења грађана из области пољопривреде, за унапређење генетског потенцијала у говедарству кроз вештачко осемењавање средствима буџета општине Сокобања у 2021. години
ОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2021. ГОДИНИ
ОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА И НЕРАСТОВА У ЧИСТОЈ РАСИ У 2021. ГОДИНИОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2021.
ГОДИНИ
ОВДЕ
08.04.2021КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2021. ГОДИНИ
ОВДЕ