П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији саобраћајне инфаструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања и израде Плана превентивних мера

Преузми позив ОВДЕ