ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА 2021-2024

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019)  и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 07.06.2021. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА 2021-2024

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Сокобања 2021-2024 (у даљем тексту: Нацрт ЛАП-а) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а одржаће се од 08.06.2021. до 22.06.2021. године.

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Предлагач ЛАП-а је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.

          Област: Унапређење родне равноправности.

          Радну групу која је учествовала у изради Нацрта ЛАП-а чинили су:

  1. Соња Стефановић, секретар Скупштине општине Сокобања;
  2. Душан Матић, заменик секретара Скупштине општине Сокобања
  3. Бојана Ћирић, запослена на пословима повереништва, миграната, ромских и мањинских питања и питања родне равноправности у Општинској управи општине Сокобања;

          Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail  skupstina@opstinasokobanja.com  или поштом на адресу  ул. Светог Саве број 23.

          Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 22.06.2021. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта ЛАП-а.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту skupstina@opstinasokobanja.com , најкасније до 22.06.2021. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта ЛАП-а, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило  Општинско веће општине Сокобања.

                                               ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 02-75/21

У Сокобањи, 07.06. 2021. године

                                                                                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                                         Владимир Миловановић

Преузми комплет докумената ОВДЕ