СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Општина Сокобања је овогодишњим буџетом определила 6.000.000,00 динара за директна давања у области пољопривреде.

У среду 14.07.2021. године у Великој сали општине Сокобања потписано је укупно 46 уговора са носиоцима пољопривредних газдинстава са територије општине Сокобања и то из области говедарства, свињарства, овчарства, козарства, воћарства, пчеларства, пластеничке производње и субвенционисања пољопривредних камата укупне вредности 2.160.529,20 динара.

Потписано је 17 уговора за куповину приплодне женске телади у износу од 640.000,00, 9 уговора за куповину приплодних јагњади и јаради у износу од 614.000,00, 2 уговора за куповину приплодних назимица и нерастова у износу 150.000,00, 10 уговора из области пчеларства у износу од 438.123,00, 3 уговора из области пластеничке производње у износу од 204.412,00, 1 уговор из области воћарства у износу од 34.801,2 и 4 уговора за субвенционисање пољопривредних камата у износу од 79.193,00.

Након потписивања, уговоре је пољопривредницима уручио Миодраг Николић, председник општине Сокобања. Са субвенционисањем пољопривредне производње ће се наставити и у наредном периоду према унапред утврђеном плану и динамици.