Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

ОБАВЕШТЕЊЕ

О

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу  стамбенe зграде  са три стана са двојним становањем спратности Су+П+1+Пк на кат. парцели број

3316/1, 3316/2, 3317/1 и 3317/2 У  КО ВРМЏА

Инвеститора: Страхиња Рајковић из Мужинца

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У ТРАЈАЊУ

ОД 19.08.2021.ГОД. ДО 25.08.2021. ГОД.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ