ОБАВЕШТЕЊЕ о јавној презентацији урбанистичког пројекта

ОБАВЕШТЕЊЕ

О

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу  стамбенe зграде на кат. парцели број

4423  У  КО ВРМЏА

Инвеститора: Марија Weniger из Београда, ул. Крунска бр. 46

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У ТРАЈАЊУ

ОД 19.08.2021.ГОД. ДО 25.08.2021. ГОД.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ