П О З И В за прикупљање понуда за набавку геодетских услуга – Израда елабората геодетских радова за потребе уписа у катастар непокретности

Преузми ПОЗИВ ОВДЕ