Jавнe консултацијe о Полазним основама за израду Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године.

Позивамо представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да узму учешће у онлајн консултацијама о Полазним основама за израду

Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године.

Више информација можете пронаћи на следећим линковима:

https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-konsultacije.php
http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/315