Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Сокобања

Препорука бр. 217-54/2020 од 11.12.2020. године ОВДЕ

Наредбе и препоруке бр. 217-52/2020 од 26.11.2020. године ОВДЕ

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 19.11.2020. ОВДЕ

Наредбе, закључци и препоруке бр. 217-47/2020 од 06.11.2020. године ОВДЕ

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Сокобања бр.217-44/2020 од 10.09.2020. ОВДЕ

Закључци Штаба бр. 217-43/2020 од 10.09.2020. ОВДЕ

Закључци Штаба бр. 217-41/2020 од 30.07.2020 ОВДЕ 

Наредба Штаба бр. 217-40/20 од 27.07.2020 ОВДЕ

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 17.07.2020. ОВДЕ

Наредбе и препоруке од 02.07.2020. године ОВДЕ

Наредбе и закључци број 217-24/20 од 29.05.2020 ОВДЕ

Наредбe број 217-24/20 од 27.04.2020. године ОВДЕ

Наредбe број 217-23/20 од 24.04.2020. године ОВДЕ

Наредба број 217-22/20 од 14.04.2020. године ОВДЕ

Закључак број 217-21/20 од 14.04.2020. године ОВДЕ

Наредба број 217-20/20 од 10.04.2020. године ОВДЕ

Закључак број 217-19/20 од 03.04.2020. године ОВДЕ

Закључак број 217-17/20 од 25.03.2020. године ОВДЕ

Закључак број 217-16/20 од 20.03.2020. године ОВДЕ