ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

На основу Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије са текстом Акта о промени Устава Републике Србије  (“Сл.гласник РС“, бр.115/2021),  који ће се одржати 16.јануара 2022.године,  сходно чл. 4., 5.,14.,15. и 24.  Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник Републике Србије“ број 104/09 и 99/11) Општинска управа општине Сокобања, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештавају се грађани општине Сокобања који имају пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања и опште бирачко право (навршених 18 година живота) да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком списку-делу бирачког списка који се води за општину Сокобања, поводом расписаног референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије са текстом Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022. године.

Обавештавају се интерно расељена лица која су пријавила боравиште на подручју општине Сокобања  да могу вршити увид,  поднети захтев  за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком  списку-делу бирачког списка који се води за општину Сокобања.

  Грађани  могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка,  односно 25. децембра 2021.године до 24,00 часа поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

 По овом захтеву грађанина решење доноси Општинска управа на чијој  територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

 Бирачи који имају боравиште у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва РС могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења Јединственог бирачког списка,  25. децембра 2021.године до 24,00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

 Увид у Јединствени бирачки списак-део бирачког списка који се води за Општину Сокобања може се извршити непосредно у згради Општинске управе општине Сокобања ул. Светог Саве бр.23, у канцеларији бр. 22 сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова и суботом од 08:00 до 14:00 часова.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интерент страници  Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs.) уношењем  података о јединственом матичном броју грађана.

  Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на одговарајућем решењу.

 Решења на којима се заснивају промене у  бирачком списку  доноси Општинска управа општине Сокобања  до 31. децембра 2021. године, до 24:00 часа, када се бирачки списак  закључује.

  Од 01. јануара 2022. године до 12.јануара 2022. године до 24:00 часа,  решења на којима се заснивају промене у бирачком списку врши Министарство  државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових  промена подносе се  Министарству или Општинској управи  општине Сокобања.

Право уписа у бирачки списак имају малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан одржавања референдума 16.јануара 2022.године (уколико до 16. јануара 2022. године навршавају 18 година живота) и могу да се јаве референту за вођење бирачког списка у канцеларију број 22  у згради општине  Сокобања ради уписа у бирачки списак.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ    

                                                                        Заменик начелника општинске управе

                                                                                      Милена Раденковић-Гаћеша         

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ ОВДЕ