ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,

оглашава ЈАВНИ УВИД
О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У ПЕРИОДУ ОД 2022-2032.ГОДИНЕ
ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 01.АПРИЛА ДО 15.АПРИЛА 2022.ГОДИНЕ,

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 08.АПРИЛА 2022.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 23
Нацрт Локалног плана управљања отпадом општине Сокобања у периоду од 2022-2032.године, биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 10⁰⁰ до 14⁰⁰ часова у просторијама Општине Сокобања у малој сали Скупштине општине, улица Светог Саве број 23 и на сајту општине Сокобања https://opstinasokobanja.ls.gov.rs. ПРЕУЗМИ
Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида закључно са 15. априлом 2022.године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресе: info@opstinasokobanja.com, info@sed.rs или поштом на адресу Општинска управа општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, 18230 Сокобања.
О свакој поднетој примедби обрађивач документа ће се изјаснити у писаном облику.