Израда Плана развоја општине Сокобања

Током априла месеца ( 5.априла И 15.априла) одржане су две радионице у процесу израде Плана развоја општине Сокобања 2022-2030.год.

На првој радионици урађена SWOT анализа, док је друга радионица одржана на тему анализе проблема у области друштвеног развоја, економског развоја,  урбаног развоја и заштите животне средине. На радионицама су учествовали чланови радних група и Координационог тима за израду Плана развоја општине Сокобања, и то: представници општинске управе, јавних предузећа и установа, школа, вртића, ЦСР, удружења грађана и представници привреде.

План развоја је плански документ израђује се за период од 2022-2030. године.

Израду Плана развоја подржава Влада Швајцарске у оквиру пројекта “Локална самоуправа за 21. век“ који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном Конференцијом градова и општина.