Оглашена продаја спортских терена, хотелских просторија и ресторана у оквиру фирме Лептерија из Сокобање

Извор: еКАПИЈА

На продају је оглашена непокретна имовина фирме Лептерија из Сокобање и Холдинг корпорације Комграп из Београда које су у стечају.

Имовина је груписана у три целине, хотел Здрављак, хотел Турист и ресторан Чока.

Предмет продаје је следећа имовина:

Спортски објекти и терени у склопу хотела Здрављак у Сокобањи, а у питању су фудбалско игралиште, тениски терен, рукометно играчлиште, 2 кошаркашка терена, одбојкашки терен и игралиште за одбојку на песку.

На продају је оглашен и пословни простор угоститељства који чини више од 9 просторија укупне површине 9.470 м2, као и зграда угоститељства спратности П+4, чија површина под објектом износи 3.447 м2.

Од пословних простора у оквиру комплекса, на продају је оглашен и дограђени део хотела Здрављак чија спратност такође износи П+4, површине под објектом 631 м2 са припадајућим пословним просторима чија се површина креће од 433 м2 до 596 м2.

Предмет продаје је и покретна имовина која се налази у објектима.

У оквиру огласне документације оглашена је и продаја пословних простора хотела Турист у Сокобањи, а њих чине зграда угоститељства, спратности Су+П+2 површине 779 м2. У оквиру објекта на продају су оглашене и помоћне зграде, међу којима је и плинара, као и покретна имовина која се налази у објектима.

Трећа целина која је понуђена на продају су непокретности у оквиру ресторана Чока у Сокобањи, а њих чине ресоран Чока површине 284 м2, као и помоћна зграда и покретна имовина у објектима.

Како се наводи у огласној документацији, почетна цена на јавном надметању износи 568.061.967,66 динара, док је висина утврђеног депозита за учешће на јавном надметању 227.224.787 динара.

Јавно надметање заказано је за 1. јул 2022. године на адреси Теразије 23 у Београду у 11. сати.

Више информација ОВДЕ