ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019) и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 30.05.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ И
АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022-2026

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Стратегије и акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Сокобања за период 2022-2026 год. (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се од 31.05.2022. до 16.06.2022. године Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Предлагач је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.
Област: Безбедност у саобраћају. Нацрт Стратегије и акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Сокобања за период 2022-2026 год. израдио је Саобраћајни факултет, Универзитета у Београду.
Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail dusicastankovic@opstinasokobanja.com или поштом на адресу ул. Светог Саве број 23.

Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта одлуке.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 16.06.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта.

Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dusicastankovic@opstinasokobanja.com , најкасније до 16.06.2022. године.

По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.opstinasokobanja.com.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта, који је Закључком о спровођењујавне расправе о Нацрту Програма одредило Општинско веће општине Сокобања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 344-66/22
У Сокобањи, 30.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК Миодраг Николић