Jавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања.

Одлука о додели 27.06.2022. ОВДЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА (СОЛАРНИ ПАНЕЛИ): ОВДЕ!

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА (СОЛАРНИ ПАНЕЛИ): ОВДЕ!

На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист општине Сокобања, број 45/2021) и члана 71.
Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној 30.05.2022.године донело јe
О Д Л У К A
I
Расписује се Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања.
Текст Јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу енергетске санације у домаћинствима на територији општине Сокобања прилаже се уз ову одлуку и чини њен саставни део.
II
Јавни конкурс за учешће грађана за доделу бесповратних средстава за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Сокобања спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације у складу са одредбама Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист општине Сокобања, број 45/2021).
III
Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и званичној интернет страници опптине Сокобања, а најаву Јавног конкурса у локалним медијима.

ПРЕУЗМИ КОНКУРС ОВДЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 410-449/22

У Сокобањи дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миодраг Николић