Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ): ОВДЕ!


На основу члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда –које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 ( „Службени лист општине Сокобања, број 10/2022) и члана 71. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) Општинско веће општине Сокобања , на седници одржаној дана 30.05.2022.године донело је,

О Д Л У К У

I


Расписује се Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања.
Текст Јавног позива за учешће привредних субјекатa у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања прилаже се уз ову одлуку и чини њен саставни део.

II

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Сокобања спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације у складу са одредбама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда –које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22.


III

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и званичној интернет страници опптине Сокобања, а најаву Јавног позива у локалним медијима.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕУЗМИ КОНКУРС ОВДЕ

Број: 401-450/22

У Сокобањи дана: 30.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миодраг Николић