Извод из матичне књиге венчаних

Захтеве за издавање докумената путем интернета можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу и да приликом пријема тражених докумената платите ПТТ услугу.

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ У ПДФ ФОРМАТУ (Editable PDF)

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВОДЕ ИЗ КЊИГА И УВЕРЕЊА:

За извод из матичне књиге венчаних:
Уплата од : 440 динара
Жиро рачун: 840 – 742221843 – 57
Позив на број : 97 – 10 – 094
Сврха: Извод из МК
Прималац: Републичке таксе

За извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу:
Уплата од : 740 динара
Жиро рачун: 840 – 742221843 – 57
Позив на број : 97 – 10 – 094
Сврха: Извод из МК
Прималац: Републичке таксе

 1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Сокобањи.
 2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
 3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
 4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
 5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-14h: 018/830 030 локал 138 или на е-адресу: maticar@opstinasokobanja.com
 6. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом или пост-експресом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
 7. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом
 8. Уплату и слање захтева извршите истог дана.
 9. Потврде о уплати такси и попуњени захтев можете:
  1. Послати оригинале уплатница и штампани захтев препорученом поштом, на адресу:  Општина Сокобања, за матичну службу, Светог Саве 23 18230 Сокобања        
  2. Факсом на број 018/830 253 са напоменом ЗА МАТИЧНУ СЛУЖБУ; или        
  3. Скенирану уплатницу и попуњени захтев у електронском облику послати на е-адресу:  maticar@opstinasokobanja.com