Potpisan trojni ugovor za subvenciju solarnih panela u Sokobanji

Potpisivanjem trojnog ugovora između opštine, izvođača radova i klijenata, Sokobanja je postala prva opština u Srbiji koja je počela realizaciju projekta „Subvencija izgradnje solarnih panela i priključivanje na sistem elektrodistribucijeˮ.

Miodrag Nikolić, predsednik opštine Sokobanja, kaže da Srbija u odnosu na Evropsku uniju troši 40 posto više električne energije, zato su država, Ministarstvo i lokalne samouprave odlučili da zajedno subvencionišu energetsku sanaciju objekata. Građani na ovaj način mogu lakše da postanu proizvođači električne energije koju troše. Ceo proces funkcioniše tako što domaćinstva mogu instalirati na svoje objekte solarne panele koje će koristiti za snabdevanje sopstvene potrošnje, pri čemu će višak električne energije moći da isporuče u elektroenergetski sistem ili uskladište u sopstvenim skladištima radi kasnijeg korišćenja. Građani u okviru ove kategorije mogu da imaju direktnu korist, odnosno manje račune za utrošenu električnu energiju.

Opština i država instaliranje solarnih panela finansiraju sa 50 posto, a 50 posto plaća vlasnik. Sve lokalne samouprave dužne su da obezbede isti iznos novca za subvencije koji su dobile od Ministarstva, pa će građanima ukupno na raspolaganju biti oko 200 miliona dinara. Građani mogu da dobiju najviše do 50 odsto ukupne investicije ili najviše 420.000 dinara.

– Opština Sokobanja će, uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, nastaviti da učestvuje u programima i sprovodi mere kojima se povećava energetska efikasnost. Sledeći konkurs je za subvencije za zamenu stolarije. Drago mi je da su naši službenici i naša opština prvi koji su sproveli i izveli ovaj projekat. Inače, sve pohvale za radnike Opštinske uprave koji su u najkraćem roku pripremili potrebnu dokumentaciju, tako da smo prva opština u Srbiji koja je krenula sa realizacijom ovog projekta – rekao je predsednik Nikolić.

Korisnici ističu da je ideja o ugrađivanju solarnih panela već izvesno vreme prisutna, ali da je zahvaljujući ovom konkursu i subvencijama države i lokalne samouprave ovaj proces ubrzan.

– Razlozi zbog kojih ću ugraditi solarne panele su povećanje energetske efikasnosti i naravno zaštita životne sredine. Opština maksimalno subvencioniše do 420.000 dinara, a moj predračun je oko milion dinara, znači moji troškovi će biti oko 580.000 dinara ukoliko uspemo da montiramo onoliki broj panela koliko je maksimalno, ukoliko ne, moji troškovi će biti manji – rekao je jedan od korisnika.

Opština Sokobanja i korisnici potpisali su trojni ugovor sa firmom „Telefon inženjering“ koja će instalirati solarne sisteme. Nikola Šakan, predstavnik pomenute firme, kaže da je Sokobanja prva opština sa kojom su potpisali ugovor i čestitao je svima na ekspeditivnosti.

– Potpisali smo trojni ugovor sa opštinom i sa klijentima kod kojih treba da instaliramo solarne sisteme šest kilovata. Drago nam je što je baš Sokobanja prva opština sa kojom smo potpisali ugovor i što su izabrali nas, kao firmu sa najviše iskustva u ovoj oblasti, da obavimo pomenuti posao – rekao je Šakan.

Subvencije za solarne panele su deo nacionalnog Programa energetske sanacije u domaćinstvima.