JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONOG KOLEKTORA U NASELJU JABUKAR NA DELOVIMA K.P.BR. 3298/1,3298/2, 3298/3 I CELOJ 3300/13 SVE U KO SOKOBANJA

Preuzmi Urbanistički projekat OVDE