ИЗМЕНA  ЈАВНОГ ПОЗИВА за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица, шећерне вуне, кукуруза, меда и друго

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/23), означених у Графичком прилогу број 7. локација број 2 – Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује:

ИЗМЕНУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

Дана 05.07.2022.године расписан је Јавни позив за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица, шећерне вуне, кукуруза, меда и друго, предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22).

1.Врши се измена наведеном Јавнох позива тако што се мења део који се односи на рок за достављање пријава и датум јавниог надметања и сада гласи:

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 18.07.2022 године са почетком у 12.00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1000 часова, преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 18.07.2022. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места у централном градском прку“ – Комисији за спровођење поступка.

  •  

У свему осталом Јавни позив број Број 352-263/2022 од 050.7.2022.године остаје не измењен.

У Сокобањи, 11.07.2022.године                                                                             

 Број 352-263-1/2022

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                                  Миодраг Николић с.р.