IZMENA  JAVNOG POZIVA za izdavanje mesta u Centralnom gradskom parku u Sokobanji, za postavljanje montažnih objekata za prodaju kokica, šećerne vune, kukuruza, meda i drugo

Na osnovu člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2., 3., 4. i  5. Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 4/20, 23/20 i 14/21), Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 46/19),  Plana postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/23), označenih u Grafičkom prilogu broj 7. lokacija broj 2 – Centralni gradski park, Predsednik opštine Sokobanja raspisuje:

IZMENU  JAVNOG POZIVA

Dana 05.07.2022.godine raspisan je Javni poziv za izdavanje mesta u Centralnom gradskom parku u Sokobanji, za postavljanje montažnih objekata za prodaju kokica, šećerne vune, kukuruza, meda i drugo, predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

1.Vrši se izmena navedenom Javnoh poziva tako što se menja deo koji se odnosi na rok za dostavljanje prijava i datum javniog nadmetanja i sada glasi:

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja dana 18.07.2022 godine sa početkom u 12.00 časova.

Prijave se podnose najkasnije do 1000 časova, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja odnosno do 18.07.2022. godine sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – za izdavanje mesta u centralnom gradskom prku“ – Komisiji za sprovođenje postupka.

  •  

U svemu ostalom Javni poziv broj Broj 352-263/2022 od 050.7.2022.godine ostaje ne izmenjen.

U Sokobanji, 11.07.2022.godine                                                                             

 Broj 352-263-1/2022

Oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i sajtu opštine Sokobanja www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                            PREDSEDNIK  OPŠTINE

                                                                                                  Miodrag Nikolić s.r.