ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику

објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22.
јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода:
stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.
Општи услови које кандидат треба да испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање трогодишње средње образовање;
► да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против
њега не води кривични поступак.
Посебни услови које кандидат треба да испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
► могућност приступа интернету током периода ангажовања.
Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на
сајтовима Завода.

Преузми комплетан ПОЗИВ ОВДЕ