JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POPISIVAČE

Republički zavod za statistiku

objavljuje
JAVNI POZIV
ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA
ZA POPISIVAČE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22.
jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda:
stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► državljanstvo Republike Srbije;
► prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
► stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
► da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv
njega ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:
► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
► mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.
Detaljnije informacije o zadacima popisivača i proceduri za izbor kandidata dostupne su na
sajtovima Zavoda.

Preuzmi kompletan POZIV OVDE