ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

Извештај о спроведеној јавној расправи ОВДЕ

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019)  и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 09.09.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке o изради  2.измена и допуни плана генералне регулације  подручја Сокобања (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту одржаће се од 10.09.2022. до 26.09.2022. године

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Предлагач је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.

          Нацрт Одлуке израдила је Комисија за планове општине Сокобања.

          Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail  nikola.nikolic@opstinasokobanja.com  или поштом на адресу  ул. Светог Саве број 23.

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 26.09.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту  nikola.nikolic@opstinasokobanja.com , најкасније до 26.09.2022. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће  ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта (ОВДЕ), који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило  Општинско веће општине Сокобања за спровођење јавне расправе.

                                               ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 350-318/22

У Сокобањи, 09.09.2022. године

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                        Миодраг Николић с.р.