П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и здрављена раду у фази извођења радова и израду Плана превентивних мера за реконструкцију Његошеве улице са пратећом комуналном инфраструктуром

Преузми позив ОВДЕ