ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПТИЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИПРЕМЕ СЛЕДЕЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ШИРОКОПОЈАСНИХ ВЕЗА ЗА ШКОЛЕ У РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА У БЕЛИМ ЗОНАМА, У ОПШТИНИ СОКОБАЊА- КЛАСТЕР Б и Е1

Преузми пројекат ОВДЕ