ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2030. ГОДИНЕ

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019) и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 19.10.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2030. ГОДИНЕ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Плана развоја општине Сокобања за период 2022–2030.године (у даљем тексту: Нацрт Плана развоја) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја  одржаће се у периоду од 20.10.2022 – 04.11.2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Састав радних група које су припремале Нацрт Плана развоја општине Сокобања  дат је у оквиру банера за плански процес на нивоу општине (Решење о формирању координационог тима и тематских група)

Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања – Одељењу за урбанизам, ЛЕР и заштиту животне средине општине Сокобања, на мејл marija.zikic@opstinasokobanja.com и поштом на адресу  Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве 23, Сокобања, са назнаком: „За јавну расправу о нацрту Плана развоја општине Сокобања 2022-2030.год“

Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети на интернет презентацији општине Сокобања.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан и отворени састанак у форми округлог стола 04.11.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Плана развоја .

По окончању Јавне расправе, Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији https://sokobanja.ls.gov.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Плана развоја општине Сокобања за период 2022–2030.године, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја одредило Општинско веће општине Сокобања.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 02-82-1/2022

Дана: 19.10  2022. године

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

           Миодраг Николић

Преузмите Извештај о спроведеним консултацијама ОВДЕ