П О З И В за прикупљање понуда за набавку геодетских услуга – Израда КТП за кп.бр. 3300/68 у КО Сокобања израда Пројекта за издвајање јаве поршине

Преузми ПОЗИВ ОВДЕ