ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКAЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОВДЕ

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019) и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 18.11.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
ОДЛУКЕ О ЛОАКЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке o локалним административним таксама. (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се од 19.11.2022. до 05.12.2022. године Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлагач је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.

Нацрт Одлуке израдила је Општинска управа општине Сокобања.

Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail dusicastankovic@opstinasokobanja.com или поштом на адресу ул. Светог Саве број 23.
У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 05.12.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 14,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта.

Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dusicastankovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 05.12.2022. године.
По окончању Јавне расправе, Општинско веће ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији
http://www.opstinasokobanja.com/.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило Општинско веће општине Сокобања за спровођење јавне расправе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 011-24/22 У Сокобањи, 18.11.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић