ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019) и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.11.2022. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023.годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се од 24.11.2022. до 08.12.2022. године
Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлагач је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.

Нацрт Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023.годину, израдило је Одељење за финансије, наплату јавних прохода и инспекцијске послове.

Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail skupstina@opstinasokobanja.com или поштом на адресу ул. Светог Саве број 23.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 08.12.2022. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта.

Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту sanjabogdanovic@opstinasokobanja.com , најкасније до 08.12.2022. године.

По окончању Јавне расправе, Општинско веће ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији http://www.opstinasokobanja.com/.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило Општинско веће општине Сокобања за спровођење јавне расправе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 401-897/22
У Сокобањи, 23.11.2022. године


ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић