БУЏЕТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

На 34. седници Скупштине општине Сокобања одржаној 20. децембра 2022. године једногласно је усвојен предлог Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023. годину.

Предвиђена средства за капиталне инвестиције увећана су за више од 30% у односу на 2022. годину;

За водоснабдевање је предвиђено увећање у односу на 2022. годину за приближно 520%;

За путну инфраструктуру издвојена су средства с увећањем од приближно 4%;

195% износи увећање у односу на средства из буџета 2022. за заштиту животне средине;

Предвиђена средства за социјалну и дечју заштиту увећана су за више од 37% у односу на 2022. годину.

Прилог: Грађански водич кроз Буџет за 2023. годину ОВДЕ