Прекид 23.јануар

Служба одржавања Електродистрибуција Зајечар планира радове на провери и замени расклопне опреме „Индустријског вода“ у трафостаници 35 kW Сокобања, дана 23. јануара (понедељак) у периоду од 10 до 14 часова.

Због ових радова доћи ће до нестанка напајања корисника
електричне енергије насеља Чаир , доње Градашнице, индустријске зоне, техничких прегледа , бензинске пумпе Соко М и НИС као и села Бели Поток, Трговиште и Жучковац.

Молимо кориснике за разумевање и стрпљење.

Мића Ивковић