ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА“

06.03.2023. ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА“


На основу члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019)  и члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 31.01.2023. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ

О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА“

            Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о и проглашењу Споменика природе ,,Сесалачка пећина“ (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту одржаће се од 01.02.2023. до 24.02.2023. године

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Предлагач је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.

Нацрт Одлуке о проглашењу Споменика природе ,,Сесалачка пећина“израдила је Општинска управа општине Сокобања у сарадњи са Заводом за заштиту природе Ниш.

          Примедбе и сугестије достављају се Општини Сокобања на е-mail  marija.jovanović@opstinasokobanja.com  или поштом на адресу  ул. Светог Саве број 23.

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 24.02.2023. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту  marija.jovanovic@opstinasokobanja.com , најкасније до 24.02.2023. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће  ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

          Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта, који је Закључком о спровођењу јавне расправе одредило  Општинско веће општине Сокобања за спровођење јавне расправе.

                                               ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 02-9/2023

У Сокобањи, 31.01.2023. године

                                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                                        Владимир Миловановић с.р.

Прилог: Студија заштите