ШКОЛА У РАДЕНКОВЦУ КАО ИСТАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

Председник општине Сокобања Миодраг Николић данас, 24. фебруара 2023. године, потписао је са Сокобањским еколошким друштвом Уговор о закупу пословног простора објекта некадашње школе у Раденковцу.

Овај објекат који се налази у атрактивном природном амбијенту биће коришћен као еколошки, истраживачки или визиторски центар, о чему ће се старати Сокобањско еколошко друштво.

„Сама природа у Раденковцу и сам амбијент око школе заслужују да то подигнемо на један виши ниво, да сутрадан заједнички инвестирамо у сређивање и коришћење тог простора и да га ставимо у функцију, односно да послужи намени која то и заслужује,“ изјавио је председник Николић.

„Сама природа у Раденковцу и сам амбијент око школе заслужују да то подигнемо на један виши ниво, да сутрадан заједнички инвестирамо у сређивање и коришћење тог простора и да га ставимо у функцију, односно да послужи намени која то и заслужује,“ изјавио је председник Николић.