ЗАШТИТА СЕСАЛАЧКЕ ПЕЋИНЕ

Данас, у петак 24. фебруара 2023. године, одржана је јавна расправа о проглашењу споменика природе „Сесалачка пећина“.

„Овом округлом столу присуствовала су релевантна и заинтересована лица, која су се упознала са нацртом Одлуке којом ће Сесалачка пећина бити стављена на сокобањску туристичку мапу и богатити туристичку понуду Сокобање, уз максималну заштиту флоре и фауне, одн. саме околине,“ објаснио је председник општине Сокобања Миодраг Николић.

Директор Канцеларије у Нишу Завода за заштиту природе Данко Јовић истиче да ова идеја постоји већ више од једне деценије. Иако се одређени број грађана и сам бринуо о пећини, сада су се створили услови да се статус Сесалачке пећине подигне на виши ниво, како она то и заслужује.

Предлог је да се управљање пећином повери Туристичкој организацији Сокобања како би се она туристички валоризовала, али уз обавезу поштовања и заштите природних елемената који су део ње и њене околине. Овај подухват допринеће и туристичкој слици Сокобање, али и саме Србије.

Фото: Кристијан Ђорђевић