Обавештење пензионери

Позивају се сви корисници пензија са територије општине Сокобања да се пријаве за доделу солидарних пакета.

Пријављивање се може вршити у сарадњи са председником месне заједнице или на писарници ОУ Сокобања, ул. Светог Саве 23.

Потребно је доставити:

✔️ Личну карту на увид;

✔️ Последњи чек од пензије или алтернативни показатељ о коришћењу пензије;

✔️ Број телефона и адресу.

Рок за пријаву: петак, 3. март 2023.