ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 10/0,4кV НА К.П.БР. 3564/19 КО СОКОБАЊА У СОКОБАЊИ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ