Конкурси пољопривреда 2023

05.05.2023Одлуке о избору Програма и пројеката ОВДЕ 1 / ОВДЕ 2 / ОВДЕ 3
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине женске телади  у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређењe расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређењe расног састава у свињарству  кроз субвенционисање  куповине  приплодних назимица  и нерастова  у чистој раси у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке садног материјала у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређењe пчеларства кроз субвенционисање куповине пчеларске опреме, кошница и ројева  пчела  у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређење пластеничке производње кроз субвенционисање набавке опреме и материјала за пластенике у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за унапређењe пољопривредне производње кроз субвенционисање набавке електричних пастира и ограда у 2023.годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за финансирање програма и пројеката   удружења грађана из области пољопривреде, за унапређење генетског потенцијала у говедарству кроз вештачко осемењавање средствима буџета општине Сокобања у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за финансирање програма и пројеката из области противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2023. годиниОВДЕ
05.04.2023.КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕРАДЕ И ПАКОВАЊА ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА НА ПОРОДИЧНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ У  2023. ГОДИНИОВДЕ
05.04.2023.Јавни Конкурс за финансирање основних трошкова удружења, програма и пројеката из области пољопривреде на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2022. годиниОВДЕ
05.04.2023.Конкурс за унапређење пољопривредне производње кроз субвенционисање  осигурања усева, животиња и вишегодишњих засада воћакаОВДЕ
05.04.2023.Конкурс o унапређењу пољопривредне производње кроз субвенционисање  камате и других трошкова  за пољопривредне кредите у 2023. годиниОВДЕ