О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 139. став 4. Закона о стечају, Општина Сокобања као члан Одбора поверилаца стечајног дужника „Лептерија“д.о.о. Сокобања у стечају даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се стечајни повериоци стечајног дужника „Лептерија“д.о.о. Сокобања у стечају, да је Нацрт решења за главну деобу деобне масе објављен на огласној табли Привредног суда у Зајечару дана 20.04.2023. године, а исти је достављен одбору повериоца дана 25.04.2023. године.

Комплетна листа поверилаца I, II  III исплатног реда са износима утврђењних потраживања, саставни је део Нацрта решења за главну деобу стечајне масе.

 Сва заинтересована лица повериоци стечајног дужника „Лептерија“д.о.о. Сокобања у стечају  могу извршити увид у наведени документ у Општинској управи општине Сокобања у канцеларији бр. 20 у времену од 9,30- 14,30 сваког, радног дана, у периоду од 26.04.2023. године до 10. 05.2023. године.

                                                                                       ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

„Лептерија“д.о.о. Сокобања у стечају