ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Сокобањи за постављање монтажних објеката за продају кокица и сладоледа

09.05.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача ОВДЕ

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23), Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места у Сокобањи, за постављање монтажних објеката за продају кокица и сладоледа предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

1.Локација бр. 2 Централни градски парк- на којој је дозвољена продаја кукуруза у Графичком прилогу број 7. ОВДЕ

  • Место број 7. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у графичком прилогу са КУ7;
  • Место број 8. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у графичком прилогу са КУ8;

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају кукуруза  износи  15.000,00 динара (петнаестхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10 -094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од јуна 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 150,00  дин.

– Места за постављање   уређаја за продају кукуруза се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

2. Локација број 3 –Парк Бањица – на којима је дозвољено постављање Апарата за продају кафе – графички прилог 8а из Плана ОВДЕ

-место број 1 површине до 3м2 –  Плажа „Жупан“ -– означено у графичком прилогу са Каф1

-место број 2 површине до 3м2-  преко пута каменог моста поред паркинга – означено у графичком прилогу са Каф2.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање апарата за кафу износи  45.000,00 динара (четрдесетпетхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од јуна 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 15.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 450,00  дин.

– Места за постављање  апарата за кафу ће се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

3. Локација број 5 – Борићи на коме је дозвољено постављање уређаја за прављење цеђених сокова  –  Графичком прилог број 13. ОВДЕ

-Површина места:

– место број 3 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Со1

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање апарата за прављење цеђених сокова износи  45.000,00 динара (четрдесетпетхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од јуна 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 15.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 450,00  дин.

– Места за постављање  апарата за прављење цеђених сокова ће се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

4. Локација број 8 – Централни градски парк на коме је дозвољено постављање апарата за прављење хладног чаја „Bubble tea“ и апарата за кафу-  Графичком прилог број 7 из плана. ОВДЕ

-Површина места:

– место број 1 /улаз код платана са леве стране стазе) на коме је дозвољено постављање апарата за прављење хладног чаја „Bubble tea“  у површини до 4м2 –  означне у графичком прилогу са Бт1;

– место број 2- код дечијег игралишта –  површине до 3м2, на коме је дозвољено постављање апарата за продају кафе – означеног у графичком прилогу за Каф1

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање апарата за прављење хладоног чаја и апарата за кафу а износи  45.000,00 динара (четрдесетпетхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од јуна 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 15.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 450,00  дин.

– Места за постављање  апарата за прављење цеђених сокова ће се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

5.Локација број 9- Мермерно шеталиште (код Легата) накоме је дозвољено постављање уређаја за прављење тајландског сладоледа Графичком прилог број 13 ОВДЕ

-Површина места:

– место број 1 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Тс1

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање уређаја за прављење тајландског сладоледа износи  45.000,00 динара (четрдесетпетхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од јуна 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 15.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс.  

– Корак учешћа на надметању је 450,00  дин.

– Места за постављање  апарата за прављење цеђених сокова ће се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Све наведене локације нису комунално опремљене у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 05.05.2023. године  са почетком у 11.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је да се са сајта е-аграр одштампају подаци о пољопривредном газдинству из којих се види да је статус пољопривредног газдинства активан (наведене податке могуће је одштампати у просторијама ОУ Сокобања канцеларија бр.21);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја (за локацију број 2 –минимално 5.000,00 иднара а за локације 3 ,5, 8 и 9 – минумално 15.000,00 динара);

-доказ о уплати административне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/2021 од 20.04.2021 године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 04.05.2023. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање уређаја за продају сладоледакукуруза и сл. у Сокобањи – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог број 7, 8а и 13 са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: :  www.sokobanja.ls.gov.rs и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања :  www.sokobanja.ls.gov.rs.

Број: 352-147/23
У Сокобањи, 26.04.2023. године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Миодраг Николић с.р.