ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЕТНО-ТУРИЗМА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ У СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ НА К.П.БР. 617 КО МУЖИНАЦ, СОКОБАЊА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ