Позив за доставу података о потребама за одговарајућим стручним кадром

Општина Сокобања

Општинска управа

Број:011-12-2/2023

Дана 16.05.2023. године

На основу Одлуке о стипендирању студената општине Сокобања упућује се

ПОЗИВ

Привредним субјектима, јавним предузећаима, установама и другим правним лицима са подручја општине Сокобања, органима локалне самоуправе и Националној служба за запошљавање да податке о потребама за одговарајућим стручним кадром у писаној форми доставе Општинској управи општине Сокобања најкасније до 30. јуна 2023. године.

         Подаци су потребни ради сачињавања листе дефицитарних занимања  на територији општине Сокобања за потребе стипендирања студената са територије општине Сокобања који се школују за занимања која су на територији општине Сокобања одређена као дефицитарна занимања.

                                                                                                   НАЧЕЛНИК

                                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                  Милена Раденковић Гаћеша с.р