ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 5. Одлуке о јавним признањима и наградама општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 50/2022), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 19.05.2023. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, предузећа, установе, месне заједнице, друштвене организације, удружења грађана и друге да поднесу иницијативу за доделу јавних признања у складу са Одлуком о јавним признањима и наградама општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 50/22).

          Иницијатива се може поднети у периоду од 20.05.2023. године до 30.05.2023. године Општинском већу општине Сокобања на е-mail  transparentnost@opstinasokobanja.com  или поштом на адресу  ул. Светог Саве број 23. 

          Иницијатива за доделу похвалнице, која се односи на ђаке генерације основне и средње школе може се поднети најкасније до 15.06.2023. године на исти начин и под истим условима предвиђеним за све остале облике јавних признања.

          Право иницијативе за доделу јавних признања имају наведена лица са подручја општине Сокобања.

          Иницијатива мора бити образложена.

                                               ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 02-37/2023

У Сокобањи, 19.05.2023. године

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                        Миодраг Николић