УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТАНА К.П.БР. 3349/4 У КО СОКОБАЊА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ