ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „ СокоНова22“ НА КП.БР. 3222 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ