ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Република Србија

Општина Сокобања

Општинска управа

Одељење  за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине

Број:320-92/2023-2-1

Датум: 25.07.2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

            СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ  Јавни попзив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини  на територији општине Сокобања за 2024. годину, број 320-92/2023-2 од 30.06.2023. године, објављеног на огласној табли Општинске управе општине Сокобања дана 30.06.2023. године и сајту општине Сокобања.