ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Република Србија

Општина Сокобања

Општинска управа

Одељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине

Број:320-91/2023-1-1

Датум: 25.07.2023. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

            СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ  Јавни попзив за остваривање права коришћења  без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине  Сокобања за 2024. годину, број 320-92/2023-1 од 30.06.2023. године, објављеног на огласној табли Општинске управе општине Сокобања дана 30.06.2023. године и сајту општине Сокобања.